לחלץ את היופי מהסבך: סמינר הכרות עם הפילוסופיה של ג'נדלין

  -שני מפגשים בכרכור ביוני- מנחים: דנה גניהר ודן שאכטר     הסמינר יניח במרכז את המושג המכונן של ג'נדלין implying  (התנבעות). ההתנבעות היא  לב תנועת החיים בכלל, ותנועת ההתמקדות בפרט. ובמילותיו של ג'נדלין עצמו: (מנביע= imply) אנו מכוננים תפיסה חדשה של הגוף החי, כזו שבה הגוף מתכוון או מנביע. עבורנו אינטראקציה (תהליך, גוף-סביבה) מנביעה מתוכה את השינוי שלה...
להמשך קריאה