הבלתי שבטיים: ייחודיות בעולם שרוצה "כמו כולם"

"לעתים נדירות קורה שמחשבותיהם של אלה החושבים אחרת שורדות את ההיסטוריה. האבולוציה התרבותית טורחת לנצור בתוכה רק את המובן לה ואפילו הוא מועט ביותר. החושבים אחרת נידונים לכליה. התעקשותו של החושב אחרת לדבר את מחשבותיו כדי שתישמענה, נובעת מגעגועים לבני שבטו. לפעמים גם שבט אין לו, והוא – כל הקבוצה: חד פעמי בנקודת הזמן של חייו, בן חורג לעולם". ...
להמשך קריאה